Katibu Mkuu Wa UN-Ujumbe wa Video Siku ya Wakimbizi Duniani

June 20, 2018-SIKU YA WAKIMBIZI DUNIANI

KISWAHILI SUBTITLES

https://s3.amazonaws.com/downloads2.unmultimedia.org/public/video/ondemand/MSG%20SG%20REFUGEES_KI.mp4

“Ungalifanya nini iwapo ungelazimishwa kuondoka nyumbani kwako?

Hii leo, zaidi ya watu milioni 68 duniani kote ni wakimbizi au wakimbizi wa ndani kutokana na mizozo au mateso.

Hii ni sawa na idadi ya watu kwenye nchi ya 20 kwa ukubwa zaidi duniani.

Mwaka jana, katika kila sekunde mbili mtu mmoja alikimbia makazi.

Hasa katika nchi maskini zaidi.

Katika siku ya Wakimbizi Duniani, lazima tufikirie tufanye nini zaidi ili kusaidia.

Jibu linaanza na umoja na mshikamano.

Nina wasiwasi mkubwa kushuhudia mazingira zaidi ambamo wakimbizi hawapati ulinzi wanaohitaji na ambao ni haki yao.

Tunahitaji kuanzisha tena maadili ya mfumo wa kimataifa wa ulinzi wa wakimbizi.

Katika dunia ya leo, hakuna jamii au nchi ambayo inatoa hifadhi salama kwa wakimbizi wanaokimbia vita au mateso inapaswa kuachwa pekee yake au bila msaada.

Tusimame pamoja au tushindwe.

Mwaka huu, Mkataba wa kimataifa kuhusu wakimbizi yatawasilishwa mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Unatoa mwelekeo wa mbele na kutambua michango ya wakimbizi katika jamii zinazowahifadhi.

Alimradi kuna vita na mateso, wakimbizi wataendelea kuwepo.

Katika siku ya Wakimbizi Dunia, nakuomba uwakumbuke.

Simulizi zao ni za mnepo, uvumilivu na ujasiri.

Zetu zinapaswa kuwa za mshikamano, upendo na vitendo.

Asanteni.”

 

English:

ENGLISH SUBTITLES

https://s3.amazonaws.com/downloads2.unmultimedia.org/public/tv/SG_MSG_REFUGEE_DAY_EN_TITLES_WM.mp4

“What would you do if you were forced to leave your home?

Today, more than 68 million people around the world are refugees or internally displaced as a result of conflict or persecution.

That is equivalent to the population of the world’s 20th largest country.

Last year, someone was displaced every two seconds.

Mostly, in poorer countries.

On World Refugee Day, we must all think about what more we can we do to help.

The answer begins with unity and solidarity.

I am deeply concerned to see more and more situations where refugees are not receiving the protection they need and to which they are entitled.

We need to re-establish the integrity of the international refugee protection regime.

In today’s world, no community or country providing safe refuge to people fleeing war or persecution should be alone and unsupported.

We stand together, or we fail.

This year, a Global Compact on Refugees will be presented to the UN General Assembly.

It offers a way forward and recognizes the contributions that refugees make to the societies hosting them.

As long as there are wars and persecution, there will be refugees.

On World Refugee Day, I ask you to remember them.

Their story is one of resilience, perseverance and courage.

Ours must be of solidarity, compassion and action.”

Thank you.

This video message of the Secretary-General for World Refugee Day, in the six official languages plus Kiswahili and Portuguese, has also been uploaded on UN Web TV: http://webtv.un.org/